X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دلنوشته های راجی

سه‌شنبه 19 خرداد 1394 ساعت 11:06

تارکوفسکی دنیایی شعر وزیبایی (بخش اول)

او فیلم ساز نیست شاعر  ونقاش است فیلسوف و ایده پرداز اندیشه های نوین امروزی است .کسی است که با دوربین بازی می کند و با نور نقاشی باتصویر احساس شاعرانه بوجود می آوردو با آمیخته گی صدا نور وحرکت ذهن را خلاق می سازد.اشیادر فیلم های او به جسم جانداری تبدیل می شوندکه در قالب روح انسانی جا می گیرند .تارکوفسکی با عوامل طبیعی نظیر باران آتش مه ابر و... حرف می زند و روح انسانی را با آن ها به حرکت در می آورد. او در فیلم هایش تدین را به اوج انسانی خود نزدیک می سازد و مسیحیت راجاودانه می کند واعتقاد آدمی را با ریشه های خداوندی نزدیک می سازد.سادگی کودکانه آثار او از دل اشتیاق او به صداقت بر می خیزد(نمای کامیون پر از سیب در رویایی ایوان در کودکی ایوان و دیگر آثارش) .در هم ریخته گی زمان در جستجوی زمان از دست رفته و جدا شدن هر قطعه از راش ها و پیوسته گی دوباره آن که خود معتقد به حرف زدن با زمان است ( talking with time  ) استفاده از فلاش بک با اسلوموشن و صدا از گونه حرف با زمان است .نور وتاریکی وحرکت از نور به تاریکی وبر عکس رسیدن به کنتراست های نوری وایجاد ذهن خلاق است .تکنیک های خاص تصویر برداری مانند برداشت های بلندایجاد خلاقیت بدیع در گونه سینمای امروزی (بعد از نول واک فرانسه)(موج نو)که منجر به کمپوزسیون تازه می گردد استفاده از سبک مونتاژ نیو ایزنشتاینی (نه از گونه ای که گدار در فیلم هایش تالیف می کند)رسیدن به روح انسانی با ایجاد پیام جهانی که انسان در واقع روح تجسد خداوندی است مفاهیم فیلم های او را اومانیستی می سازداستفاده از طبیعت به جای انسان مانند درخت و جنگل که روح بشری به کار هایش می بخشداستفاده موسیقی کلیسایی وسمفونی ها ی آثار هنری و قطعات آوازی مانند قطعه پرکلوزی درفیلم آینه وخیلی از مسایل دیگر که در تک تک آثار او باید جدا نقد شود واز همه مهم تر این که تارکوفسکی  فیلم ساز ی شاعر ونقاش است .شعر در آثار او به چند عامل باز می گردد1حرکت دوربین2 نور پردازی3بازی بازیگر 4مونتاژ5سکوت بین تصویر6کلام 6 اشیا7طبیعت8عوامل طبیعی نظیر باران و......و نقاشی که ایجاد قاب های نقاشی است وعلاقه او به کارواجیو نقاش ایتالیایی وکشاندن تصاویر به عمق وایجاد کمپوزیسون نقاشی وتولید خط افق با کشانیدن تصاویر به عمق وعشق او به انسان که در دلش نسج یافته است همه حاکی از فیلم سازی سر زنده وشاداب است.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.